fbpx
הסכם / חוזה לשירותי בנייה מול קבלן
 

התרבות הישראלי בכלל ובעולם הבנייה ובעלי המקצוע בפרט נשענת על תרבות ה"סמוך" ובמקרים רבים הסכמי בנייה נסגרים בלחיצת יד.
אך חוזה בנייה הוא דבר חשוב אשר ימנע סכסוכים מיותרים, ייצר ודאות וישמור על האינטרס של מזמין השיפוץ.
במקרים רבים כאשר נכנסים למחלוקת עם הקבלן אין כל אסמכתא הניתן להתבסס עליה ולכן קיים קושי רב במציאת פתרון, כיבוד הסכמים ולאף בהצגת ראיות לבית המשפט במקרה הצורך.
מומלץ למנוע מלכתחילה מקרים שכאלו ולערוך חוזה בנייה מסודר, מפורט ומקצועי.
הסכם בנייה טוב מומלץ שיערך על ידי עורך דין המומחה בתחום שיכלול את עיקרי הדברים, לרבות:
• הצעת המחיר
• כתב כמויות
• לוחות זמנים
• תשלומים
• רשימת עבודות
• תכניות עבודה
• אחריות
• ערבויות
• ועוד
בנייה צריכה להיעשות רק על ידי קבלן בעל רישיון מתאים עם הערבויות המתאימות.

משרדנו מלווה קבלנים ומשפצים באופן סדיר ובעל ניסיון רב בתחום.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: