fbpx
הקמת ורישום חברה
 
עורך דין להקמת ורישום חברה בראשון לציון

חברה היא ישות משפטית המוקמת משיקול עסקי במטרה להפיק רווחים.
לרוב תוקם חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) בכדי לייצר הפרדה משפטית בין בעלי המניות בחברה (בעלי החברה) לבין החברה עצמה.
הקמתה של חברה (התאגדות) היא על ידי רישום אצל רשם החברות.
בחברה יכול להיות עובד יחיד שהוא גם הבעלים היחיד.

למה כדאי להקים חברה בע"מ?
• לייצר הפרדה משפטית בין בעלי המניות לחובות החברה.
• לא ניתן לתבוע את בעלי החברה בגין פעילות החברה, אלא במקרים מיוחדים.
• שיקולי מיסוי שונים.
• דרך התאגדות נוחה לשותפות בעסק.
• דרך נוחה להעביר פעילות עסקית לידיים שונות.
• יכולת גיוס הון כנגד מניות החברה.

כל אדם או תאגיד רשאים לייסד חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק ואת תקנת הציבור, ואינן בלתי מוסריות.
המניות בחברה משקפות את חלקו היחסי של כל אחד מבעליה ואת זכויות ההצבעה שלו בחברה.
לכל חברה חייב להיות תקנון בהתאם לחוק החברות ומאומת על ידי עורך דין.
התקנון הוא חוזה בין החברה ובעלי המניות ובין בעלי המניות לבין עצמם.

משרדנו מתמחה בדיני חברות ועוסק בהקמת ורישום חברות.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: