fbpx
ייצוג סטודנטים בועדות משמעת
 
לכל סטודנט ומועמד ללימודים קיימת זכות טיעון טרם הרשעה בעבירת משמעת על ידי המוסד הלימודי.

וועדת המשמעת והערער של המוסד הלימודי אינן רשאיות לדון בעניינו של סטודנט ללא נוכחותו, אלא אם הסטודנט ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון ולא הופיע בלי הצדקה סבירה.

כל סטודנט רשאי להיות מיוצג בפני ועדת משמעת וערער ע"י עו"ד המתמחה בייצוג בוועדות משמעת.

כל סטודנט רשאי לטעון לטובתו ויכול לתת תגובתו לכתב האישום ולהציג ראיות ועדויות.

אמנם חוק זכויות הסטודנט אינו קובע זכות ערעור על הרשעה בעבירת משמעת, אך מרבית המוסדות האקדמיים מאפשרים זאת בתקנון המשמעת.

יחד עם זאת מוסדות רבים מאפשרים הגשת בקשה לחנינה בכתב.

המוסד הלימודי מוסמך להעמיד סטודנט לדין משמעתי גם אם מתנהלים הליכי חקירה, הליך פלילי או שניתן פסק דין בגין העובדות בעבירת המשמעת.

עו"ד סחף קדוש עוסק בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה ובעל ניסיון עשיר בתחום, בעברו כיהן כסמנכ"ל אגודת הסטודנטים וסנגור סטודנטים ראשי, מייצג שנים רבות סטודנטים בוועדות משמעת בכנסת ובמל"ג.
 

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: