fbpx

עורך דין לרישום ברית זוגיות

רישום ברית זוגיות לזוגות חסרי דת – המדריך המלא 2023, משרד עורכי דין – סחף קדוש

גבר ואישה הרשומים כחסרי דת (כלומר, שאינם יהודים, מוסלמים, דרוזים או נוצרים) יכולים להירשם במרשם הזוגיות במשרד המשפטים ולהיחשב כבני זוג נשואים מלבד בכמה מקרים בודדים (שיפורטו בהמשך). 

רישום ברית זוגיות היא למעשה חלופת נישואין אזרחיים לזוגות חסרי דת בישראל.

הרישום נעשה בהתאם להוראות  חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, תש"ע-2010.

בכדי להירשם במרשם הזוגיות יש להגיש בקשה מתאימה לרשם הערוכה בצורה מקצועית בהתאם לחוק, הבקשה להירשם במרשם הזוגיות כרוכה בתשלום אגרה.

ברית הזוגיות היא הסכם בין בני הזוג הקובע בדומה להסכם נישואין כי יחיו יחד, יקיימו חיי משפחה וכן משק בית משותף.

מימוש ההסכם של ברית הזוגיות הוא תהליך מורכב ובעל משמעויות רבות ובכדי לקיימו בצורה נכונה ויעילה ולקבל את אישור הרשם יש לקבל ליווי מקצועי מעורך דין המומחה בתחום.

הבקשה לרישום תפורסם במספר ערוצים לרבות עיתונים יומיים ואתר הרשם ותהיה לכל אדם הזכות להגיד התנגדות לרישום ברית הזוגיות.

בנוסף לכך, גם הרשם יכולים להתנגד לרישום מטעמים שונים.

בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים וזכאים כמעט לכל הזכויות שניתנות לבני זוג נשואים, מלבד 2 הבדלים:

  • לא ניתן לקבל הקלות במתן מעמד בישראל לבני זוג נשואים לפי חוק האזרחות, חוק השבות וחוק הכניסה לישראל.
  • אימוץ ילדים או התחלת הליך של הבאת ילד באמצעות פונדקאות תינתן רק לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות 18 חודשים או יותר.

בני זוג שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים זכאים להירשם במרשם הזוגיות:

  • הם גבר ואישה (זוגות חד מיניים אינם יכולים להירשם במרשם הזוגיות).
  • הם בגירים מעל גיל 18.
  • הם תושבי ישראל.
  • שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת.
  • הם אינם קרובי משפחה.
  • הם אינם נשואים זה לזו או לאחרים.

את הבקשה אשר אומתה כדין על ידי עורך דין יש להגיש בצירוף, אישור על תשלום האגרה, שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג ולמי שנולד מחוץ לישראל גם תעודת לידה.

ככל ותעודת הלידה אינה בשפה האנגלית או הערבית, יש לצרף תרגום נוטריוני לעברית.

במקרה של אדם חסוי (פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס), יש לצרף העתק מאושר של החלטת בית המשפט המאשרת לו לבוא בברית הזוגיות בצירוף צו מינוי אפוטרופוס.

יש לשלוח את הבקשה מוגשת למשרדי רשם הזוגיות.

מומלץ יחד עם רישום הזוגיות להגיש גם הסכם ממון שירשם יחד עם בקשת הרישום.

הסכם ממון צריך להיערך בצורה מקצועית (ניתן למצוא מידע נוסף במאמר זה).

לאחר שהבקשה תיבחן על ידי הרשם ותימצא כעומדת בדרישות החוק, רשם הזוגיות יפרסם הודעה לציבור אודות הבקשה.

כל אדם רשאי להגיש התנגדות לרישום הזוגיות בטענה שבני הזוג אינם עומדים בתנאים הקבועים בחוק.

ככל והוגשו התנגדויות, רשם הזוגיות יבקש את תגובת בני הזוג טרם קבלת החלטה בעניינם.

בנוסף, הרשם מעביר עותק מהבקשה לכל אחד מראשי בתי הדין של העדות הדתיות המוכרות.

אם מתעורר חשש כי אחד מבני הזוג הוא בן עדה דתית מוכרת, יערך על ידי בית הדין הליך בירור מתאים.

במסגרת הליך הבירור על ראש בית הדין הדתי לאפשר לבן הזוג הרלבנטי לטעון טענותיו לגבי מעמדו הדתי, לאחר ההליך יקבע ראש בית הדין הדתי אם  עליו להתנגד או לא להתנגד לרישום בני הזוג במרשם.

ככל וראש בית דין דתי הכריע שהוא מתנגד לרישום והודיע על כך לרשם, ידחה הרשם את הבקשה לרישום.

ככל והרשם החליט לדחות את הבקשה עליו להודיע על כך לבני הזוג.

ככל והרשם החליט לקבל את הבקשה יוזמנו בני הזוג לבוא בפני הרשם, ויחתמו בפניו על הסכם הזוגיות.

לאחר החתימה על הסכם הזוגיות יירשמו בני הזוג במרשם הזוגיות כ"בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות".

ככל והרשם החליט לדחות את הבקשה לרישום זוגיות יכולים בני הזוג להגיש ערעור על החלטת הרשם לבית המשפט לענייני משפחה וזאת במידה והיא והיא נדחתה מהטעמים הבאים:

  • הרשם קבע כי בני הזוג לא עמדו בתנאי החוק.
  • הרשם קיבל התנגדות של אדם שאינו ראש בית דין דתי לבקשה.

אם הבקשה לרישום נדחתה על ידי הרשם בגלל התנגדות של ראש בית דתי לבקשה, ניתן לערער על החלטת בית הדין הדתי לערכאת הערעור שלה.

ככל ויידחה ערעור זה על ידי ערכאת הערעור הדתית, ניתן לפנות בעתירה לבג"ץ על הכרעת ערכת הערעור.

חשוב לדעת, כל מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי או נוצרי, נחשב ל"חסר דת".

בני זוג שהגישו בקשה לרישום ובקשתם נדחתה אינם יכולים להינשא בישראל, במקרה כזה יש לפנות לייעוץ מקצועי לבחינת אפשרויות נוספות.

משרד עורכי דין – סחף קדוש מתמחה בדיני משפחה ובעל ניסיון רב בליווי זוגות ברישום ברית זוגיות.

חשוב להיעזר בעו"ד הבקיא ומומחה בתחום בכדי להתגבר על המכשולים הצפויים, להבין את המשמעות על הזוגיות, ההיבטים הכלכליים הזכויות והחובות שברישום זה.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: