fbpx

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

 

 

 משרדנו מתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ובעל הסמכה והיתר מטעם משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

 

כאשר אנו מגיעים לבחור את עורך הדין שילווה אותנו בתהליך הזה עלינו למצוא עורך דין סבלני ומקצועי שידע לעגן את רצונותינו וצרכינו העתידיים.

 

לפרטים נוספים וייעוץ בעניין ייפוי כוח מתמשך ניתן להשאיר פרטים כאן: