fbpx

אימות מסמכים ונאמן למקור על ידי עורך דין בראשון לציון

משרדנו מבצע אימות מסמכים ונאמן למקור על כל סוגי המסמכים.

בין היתר ניתן לאמת במשרדנו מסמכים לבית המשפט, תעודות מקצועיות, תעודות אקדמיות, הסמכות מקצועיות, מסמכי למשכנתא, מסמכים לטאבו, מסמכים לבנק, מסמכים לחברות הביטוח, מסמכים למלגות, מסמכים למוסדות אקדמאים, מסמכים למשרד החינוך, מסמכים למדען הראשי והרשות לחדשנות, וכל מסמך נדרש אחר.

אימות החתימה המסמך נעשה בצורה מקצועית, בהתאם לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין ובהתאם לפקודת הראיות.

אימות המסמך נעשה באופן פרטני לכל מסמך כנגד הצגה של מסמך מקורי לעורך הדין המאמת במשרדנו.

במקרים חריגים ובתיאום מראש ניתן לקבל שירות אימות מסמכים גם מחוץ למשרדנו.

מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לעזור.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: