fbpx
עורך דין לצו הרחקה בראשון לציון

צו הרחקה נקרא בשפה המשפטית צו למניעת הטרדה מאיימת.

מהי הטרדה מאיימת?
הטרדה מאיימת על פי החוק במדינת ישראל מוגדרת כהטרדה או איומים בכל דרך שהיא כלפי הנפגע, וכאשר יש חשש כי המטריד ו/או המאיים עלול לפגוע בנפגע.

הטרדה מאיימת כוללת את ביצוע המעשים הבאים כנגד הנפגע:
• בילוש, מארב או התחקות אחרי תנועותיהם/מעשיהם או פגיעה בפרטיותם בדרך אחרת.
• איומים של האדם המטריד על כך שיפגע בהם או בעצמו.
• יצירת קשר עם הנפגעים בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
• פגיעה ברכושם, בשמם הטוב או בחופש התנועה שלהם.

מתי ניתן להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת?
• כאשר אדם ביצע הטרדה מאיימת כפי שהיא מוגדרת בחוק.
• לפי התנהגותו של האדם המטריד נראה שנשקפת סכנה לאדם אחר או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
• סמוך לפני הגשת הבקשה האדם המטריד פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

מי יכול להגיש את הבקשה?
• הנפגעים עצמם או אדם אחר מטעמם.
• תובע משטרתי, עובד סוציאלי על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או היועץ המשפטי לממשלה/נציג מטעמו.

ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לעזור.

 

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: