fbpx

עורך דין לצו קיום צוואה בראשון לציון

כדי שצוואה שערך אדם שנפטר תיכנס לתוקף ובכדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון / הירושה בין היורשים על פי הצוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה.

אם האדם שנפטר לא ערך צוואה או שהצוואה מתייחסת רק לחלק מהעיזבון, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

את הבקשה לקבלת הצו יכול להגיש מי שהוגדר כיורש בצוואה.

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

  • מפורסם בעיתון יומי וברשומות כי הוגשה הבקשה (בכדי לאפשר הגשת התנגדויות ככל ויש).
  • ככל ולא הוגשה התנגדות מועברת הבקשה לאפוטרופוס הכללי שיכול לאשר את הבקשה, לבקש השלמת פרטים חסרים או להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
  • לאחר קבלת אישור מהאפוטרופוס הכללי, ומבלי שהוגשה התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה את הצו המיוחל.
  • ככל והוגשה התנגדות לצו, מועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

מה קורה לאחר קבלת הצו?

  • החל מספטמבר 2018, רשם הירושה מנפיק וחותם את הצווים באופן דיגיטלי ולא מנפיק עותק פיזי.
  • הצו שנחתם דיגיטלית יישלח למבקש הצו ויהיה ניתן להזמין עותק באתר הרשם.
  • הצו שהונפק מועבר באופן אוטומטי לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים ממשלתיים.

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לעזור.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: