fbpx

עורך דין לצו ירושה בראשון לציון

כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון / ירושה של אדם שנפטר בין היורשים על פי הדין, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה.

אם האדם שנפטר ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

את הבקשה לקבלת הצו יכול להגיש כל בעל עניין בעיזבון.

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

  • מפורסם בעיתון יומי וברשומות כי הוגשה הבקשה (בכדי לאפשר הגשת התנגדויות ככל ויש).
  • ככל ולא הוגשה התנגדות מועברת הבקשה לאפוטרופוס הכללי שיכול לאשר את הבקשה, לבקש השלמת פרטים חסרים או להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.
  • לאחר קבלת אישור מהאפוטרופוס הכללי, ומבלי שהוגשה התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה את הצו המיוחל.
  • ככל והוגשה התנגדות לצו, מועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

מה קורה לאחר קבלת הצו?

  • החל מספטמבר 2018, רשם הירושה מנפיק וחותם את הצווים באופן דיגיטלי ולא מנפיק עותק פיזי.
  • הצו שנחתם דיגיטלית יישלח למבקש הצו ויהיה ניתן להזמין עותק באתר הרשם.
  • הצו שהונפק מועבר באופן אוטומטי לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים ממשלתיים.

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לעזור.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: