fbpx

עורך דין מס רכישה בראשון לציון

כל אדם הרוכש זכות במקרקעין חב בתשלום מס רכישה, את מס הרכישה יש לשלם למדינה עבור ביצוע העסקה.

מס הרכישה מחושב לפי שווי העסקה (לרבות מע"מ ברכישה מקבלן) בהתאם לשיעורו ביום העסקה.

שיעורי המס משתנים על פי מאפייני הרוכש ומאפייני הנכס, לדוגמה:

  • דירת מגורים המוגדרת כדירה יחידה.
  • דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה).
  • זכויות במקרקעין מסחרי.
  • זכויות במקרקעין חקלאי.
  • ועוד.

בתקנות מיסוי מקרקעין קבועים פטורים והקלות בתשלום מס הרכישה בהתאם למאפייני הרוכש והנכס.

לייעוץ נוסף בעניין מיסוי מקרקעין ותכנוני מס ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לעזור.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: