fbpx

עורך דין מס שבח בראשון לציון

מס שבח יש לשלם כאשר אדם מוכר זכות במקרקעין במחיר גבוה מהמחיר אותו שילם ונוצר לו רווח, המס מחושב מתוך הפרש המחירים, בניכוי הוצאות כגון שיפוץ, הוצאות מכירה, שכר טרחת עו"ד, תיווך וכדומה.

חשוב לדעת כי במקרים רבים ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח, אפשרויות לדחיית התשלום או פריסת המס לכמה שנים בכדי להפחית את הסכום לתשלום.

איך מחשבים את המס?

  • המס מחושב באופן ליניארי על הרווח היחסי משנת 2014 ועד ליום המכירה.
  • אם הדירה נרכשה לפני שנת 2014, המס יחושב רק על הרווח היחסי משנת 2014 ועד ליום המכירה.
  • גובה המס עומד על 25% מתוך השבח נטו (ההפרש בין המחירים בניכוי הוצאות מוכרות לניכוי בעת חישוב מס שבח) שנוצר בעת מכירת הדירה.

אלו פטורים קיימים?

  • פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה
  • פטור ממס שבח במכירת דירה שניה
  • פטור ממס שבח במכירת דירה שניתנה במתנה
  • פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה בירושה
  • פטור ממס שבח בתמ"א 38
  • פטור ממס שבח בפינוי-בינוי

בתקנות מיסוי מקרקעין קבועים פטורים והקלות בתשלום מס שבח בהתאם למאפייני העסקה.

לייעוץ נוסף בעניין מיסוי מקרקעין ותכנוני מס ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לעזור.

השאירו פרטים ועו"ד ממשרדנו יחזור אליכם בהקדם: