fbpx

מהו בעצם הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם בכתב בין בני זוג אשר רוצים להסדיר את ענייניהם הרכושיים וכלכליים בהתאם להסכמות ביניהם על פי רצונם החופשי.

הסכם ממון יכול להיערך בין הצדדים בין אם ברצונם להינשא ובין אם לא, ולעיתים אף לאחר מועד הנישואין. חשיבותו של ההסכם היא במניעת מחלוקות עתידיות ולכן על ההסכם להיות עם חשיבה אל עבר העתיד.

הסכם ממון יכול להסדיר עניינים הקשורים גם למהלך החיים המשותף של בני הזוג וגם חלילה במקרה של פרידה.

הסכם הממון תורם לשקט נפשי אינדיבידואלי ומשותף גם יחד ועוזר לבני הזוג לצלוח משברים בקלות יתרה ולשמור על זוגיות מאושרת ולמנוע מחלוקות.

למה אני צריך הסכם ממון אם קיים חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון קובע מספר התניות בסיסיות על פי ראות המחוקק כיצד יחסים כלכליים בין בני זוג צריכים להראות, אך ככל וקיים הסכם ממון בין בני זוג הוראות ההסכם גוברות על התניות אלו וניתן ביטוי לרצונם החופשי של הצדדים, דבר העוזר ליצור וודאות ולפתור מחלוקות עתידיות אשר עלולות להתעורר.

חוק יחסי ממון, כי בעת פטירה או סיום יחסי הזוגיות, כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית משווי הרכוש המשותף שנצבר במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים.

כאשר יש רצון לשנות את הסידור שקבע המחוקק, או לייצר מנגנון חלוקה ייחודי בחלוקת המשאבים נדרש הסכם ממון.

הסכם ממון טוב יכול לחסוך הליכים משפטיים עתידיים, לפשט מקרים בהם בני הזוג מעוניינים להיפרד, לחסוך כסף וזמן רבים ולשמור על הבריאות הנפשית.

כיצד עורכים הסכם ממון?

סעיף 1 לחוק יחסי ממון קובע כי על ההסכם להיערך בכתב. יחד עם זאת, את ההסכם מומלץ לאשר בפני בית משפט בכדי שיהיה לו תוקף של פס"ד, דבר אשר מחזק את הוודאות ו במידת הצורך יהיה לו תוקף בלתי ניתן לערעור.

מומלץ להיוועץ בעו"ד מומחה בתחום יחסי הממון טרם עריכת ההסכם ואף להיעזר בשירותיו בכתיבת ההסכם, זאת בכדי לשקול את התחומים שיכללו בו ואת ההבנות אליהן מעוניינים הצדדים להגיע.

הסכם ממון טוב הוא כזה שידע לצפות פני עתיד, יהיה מנוסח באופן שמקשה על פרשנותו, וכולל בתוכו את כלל הנושאים הרצויים, כך שיהיה חד משמעי ויקנה ביטחון לצדדים.

מתי ולמי מומלץ לערוך הסכם ממון?

הסכם ממון ניתן לערוך בין בני זוג בכל שלב בחייהם המשותפים אך מומלץ לעשות זאת עם ההבנה כי הצדדים הולכים לדרך משותפת ארוכת טווח בין אם על ידי נישואין ובין אם בחיים משותפים בכל מתכונת אחרת. לבני זוג החיים יחד כידועים בציבור ואין ברצונם להינשא יש חשיבות מיוחדת בעריכת הסכם ממון, שכן תחולת חוק יחסי ממון בין בני זוג היא שונה לגביהם, במקרה של פרידה חוסר ודאות גדול יותר בכל הקשור לענייניהם הכלכליים.

הסכם ממון נכון ייתן מענה אפקטיבי לכך וייצר וודאות.

 

 

 

לפרטים נוספים וייעוץ בעניין הסכמי ממון ניתן להשאיר פרטים כאן:

ניתן לפנות אלינו באמצעות:

טלפון:  052-6520011
פקס:  03-9668714
ד.אלקטרוני:  Sahaf.adv@gmail.com